Connect Socially

Spørg Brevkassen|Frivillig Rådgivning|For psykisk sårbare|Intet er et tabu|Vi er mange som dig|www.sindnet.dk

Personer rådgivet siden 2002 - Brevkassen er en del af Sindslidendes Netværk - Sindnet.dk

Hvad er Sindnet.dk?

Vi er et større landsdækkende brugernetværk for psykisk sårbare (pt. med 6240 medlemmer). Formålet er at tilbyde sindslidende landet over et fristed, hvor det er muligt at møde ligesindede og derved opbygge sociale relationer på og uden for Internettet.

Via vores brevkasse tilbyder vi frivillig rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende. Vores services er ganske gratis og har eksisteret siden 2002 - I december 2015 relanceres brevkassen i en ny og forbedret form.

Spørg Brevkassen Gå til Sindnet.dk

Aarhus Kommunes Handicappris

Den 3. december 2012 var en stor dag for Sindnet.dk.
Initiativtageren Claus A. B. Andersen modtog Aarhus Kommunes handicappris, for sine initiativer der styrker kommunikation og nytænkning.

"Han har gjort en fantastisk indsats for en anonym gruppe, og vist hvordan internettet kan bruges som en god start på kommunikation mellem sindslidende"

Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus Kommune

Spørg Brevkassen Gå til Sindnet.dk

Hos os er intet et tabu

Du kan spørge os om alt indenfor psykologi, regler hos kommunen, rettigheder i systemet mv. Vores team består af en psykolog og en socialrådgiverstuderende. Hertil har mange af vores frivillige desuden brugererfaring de kan dele ud af.

Spørg Brevkassen

Aktive rådgivere på brevkassen

Claus B. Rasmussen er psykolog (cand.psych., aut.), uddannet fra Københavns universitet i 1996, og autoriseret af psykolognævnet i 1999.

Han har arbejdet på særligt 2 områder. Det første var som arbejdspsykolog indenfor aktiverings- og revalideringsindsatsen i Københavns Kommune mellem 1996 og 2005, hvor opgaven var at hjælpe personer, der var ramt på deres evne til at have og fastholde et arbejde, med at finde ud af hvilke veje de kunne gå for at sikre sig forsørgelse på længere sigt, evt. gennem en pension, et fleksjob eller omskoling til andet arbejde end de de havde haft.

I forbindelse med dette arbejde mødte Claus en del personer hvor rusmiddel-afhængighed var en del af problemstillingen, og det gav ham lyst til at søge indenfor dette område, som han har fungeret indenfor siden 2007, mest i den primære, ambulante behandling, men for nylig er han blevet ansat inden for døgnbehandlingsområdet.

Claus har stor interesse for dobbelt-diagnose problematikker, hvor psykiske vanskeligheder spiller sammen med rusmiddel-afhængighed

Claus A. B. Andersen er 39 år. Han er initiativtager og ophavsmand til Sindnet.dk og denne brevkasse.

I 1998 fik han diagnosen paranoid skizofreni men er i dag stort set fri for symptomer, så længe stress mv. begrænses i det daglige

Claus har, som rigtig mange andre med hans diagnose, haft en turbulent opvækst hvor livet ikke altid var lige let. Han er dog af den overbevisning, at det kun har gjort ham stærkere og i sidste ende givet ham en bedre empati og indsigt i både sig selv og sin sygdom såvel som andre personer omkring ham.

Claus' kompetenceområder her på brevkassen, ligger indenfor skizofreni og psykose området, anbragte børn og unge, rusmidler og naturligvis hvordan man kommer videre og får et godt liv, påtrods af en meget tung og stigmatiserende diagnose.

Gry T. Mertz er 47 år. Hun har erfaring som bruger af psykiatrien, som pårørende og som medarbejder med brugerbaggrund i forskellige sammenhænge. B.la. 4 års erfaring som vikar i en kriserådgivning, 5 års erfaring som kontaktperson for foreninger indenfor det sociale område og deres brugere i et frivilligcenter, 6 mdrs. erfaring som rådgiver for udsatte tosprogede borgere og i alt 4 år som underviser i konflikthåndtering af personale i psykiatrien.

Derudover har hun 2 års erfaring som bisidder og underviser i en forening, der støtter udsatte børnefamilier og som co-admin her på Sindnet.dk.

Hun kan bidrage med brugererfaring og viden om, hvor man ellers kan gå hen for at få hjælp og støtte.

Ditte er socialrådgiver-studerende på UCL i Vejle på 2. år. I forbindelse med sit studie, har hun fået indsigt i lovgivning på det sociale område og ønsker derfor at bidrage med rådgivning/svare på spørgsmål indenfor dette område.

Maria Knudsen er nyuddannet socialrådgiver fra University College Lillebælt 2016.

Maria har i sin praktik som socialrådgiver arbejdet med borgere, som har en erhvervet hjerneskade i Odense kommune. Hendes opgaver bestod i at skulle finde den rigtige hjælp til borgerne, så de kunne vende tilbage til, en for dem, så normal hverdag som muligt. Efter praktikken blev hun ansat som studentermedhjælper i et projekt for borgere med erhvervet hjerneskade i Odense kommune, hvor målet var at få borgerne tilbage i arbejde.

Hun har i et års tid været frivillig i Åbent Sind i Odense kommune, hvor hun har været ledsager for en borger med psykiske problemer.

I hendes afsluttende opgave, som socialrådgiverstuderende, undersøgte hun betydningen af at være ledig, når man har en psykisk sygdom. Ideen til opgaven opstod det første år som studerende, hvor Maria var ude og interviewe en borger der havde en psykisk sygdom, som fortalte hvor vigtigt det var for hende at være i arbejde.

Video om Brevkassen

Spørg brevkassen